زیست - -عملیات زمین شناسی ایران

آخرین مقالات
کار آموزی کامپیوتر – جهاد کشاورزی
کار آموزی فناوری اطلاعات شرکت سروش
کار آموزی عمران-مراحل اجرایی ساختمانیک اسکلت فولادیاز شروع تا خاتمه
گزارش کار آموزی عمران-بیان مراحل مختلف اجرا
گــزارش کــارآمــوزی اجرای دیوار حائل
گــزارش کــارآمــوزی اصلاح بذر و نهال
گزارش کارآموزی مخزن آب 14000 متر مکعبی نیمه مدفون
گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)(سایت استانداری)
گزارش کارآموزی نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول
کار آموزی شرکت پاپکو

روشهای پرداخت هزینه مقاله :

۱.پرداخت آنلاین

۲.مبلغ را به شماره حساب ۳۱۴۱۳۸۸۹۹۴ بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کنید و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید .

۲- مبلغ را در کلیه ساعات شبانه روز از همه کارتهای عضو شتاب به شماره ۶۱۰۴۳۳۷۲۴۷۱۰۵۴۹۵ بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کرده و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید .


تماس با ما

علی ارشدی نژاد 09153070612

نمابر (فاکس) 05136083792

پیامک سایت 30008800440612


تحقیقات
اتاق گفتگو پیگیری لیست مقالات
مقالات   -->  زیست   -->  عملیات زمین شناسی ایران
عملیات زمین شناسی ایران
گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه اشتهارد
موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی
زمین ریخت شناسی (ژئومورفولوژی)
چینه شناسی
ائوسن
ائوسن میانی در منطقه به 5 واحد سنگی تفکیک شده است
مجموعه ائوسن بالایی
ائوسن بالایی در منطقه به 3 بخش تقسیم می‌شود
بخش میانی ائوسن بالایی
بخش پایینی ائوسن بالایی
بخش بالایی ائوسن بالایی
الیگوسن
نئوژن
پلیو- کواترنر
کواترنر
تکتونیک
گسلها
چین خوردگی ها
تجزیه و تحلیل پتولوژی و چینه شناسی منطقه
ائوسن
الیگوسن
نئوژن
کواترنر
زمین شناسی اقتصادی منطقه
مواد معدنی غیرفلزی
گزارش مربوط به زمین شناسی مناطق لرستان
موقعیت جغرافیایی
زمین شناسی
واحد برجا
زاگرس خرد شده
پالئوزوییک
تریاس
ژوراسیک
کرتاسه
ترشیری
واحد نابرجا
واحد گرین
واحد رادیولیت، اسپیلیت، گابرو
واحد چغلوندی
منطقه دگرگونه
سنگهای نفوذی
سنگهای دگرگونی مجاورتی
زمین شناسی ساختمانی
زمین شناسی اقتصادی
موقعیت جغرافیایی
منطقه های الیگودرز
چارچوب ساختاری- چینه ای
سازند سورمه
سازند دادیان- سروک
گسله ها
زمین شناسی اقتصادی
گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه اراک
جغرافیا و ریخت شناسی
چینه نگاری
ژوراسیک زیرین
کرتاسه زیرین
کرتاسه بالایی
پهنه ایران مرکزی
ژوراسیک زیرین
کرتاسه زیرین
پالئوژن
ائوسن
نئوژن
میوسن
پلیوسن
کواترنری
سنگ های نفوذی
زمین شناسی ساختمانی
گسله های فشاری
گسله توزلوگل
گسله ها بر دو نوع هستند
گسله های امتداد لغز (Strike slip Fault)
بررسی مراحل گوناگون کوهزایی و چین خوردگی
زمین شناسی اقتصادی
سنگ ساختمانی
گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه قم
موقعیت جغرافیایی
زمین ریخت شناسی
موقعیت ناحیه قم در زمین شناسی ایران
چینه شناسی
الیگوسن‌
الیگومیوسن
میوسن (سازند قرمز بالایی)
واحد کواترنری
گنبد نمکی کوه نمک قم
توده های نفوذی
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
تاریخ زمین ساختی ورقه قم‌
موقعیت ورقه قم در زمین شناسی ایران
ناحیه ساختمانی ارومیه – دختر
ناحیه ساختمانی ایران مرکزی
چین ها
تاقدیس البرز‌
تاقدیس خضر
تاقدیس اوقون
تاقدیس لنگرود
ناودیس یزدان
ناودیس قیز قلعه
گسل ها‌
گسل دوچاه
گسل یزدان
گسل کمرکوه
گسل گنداب
گسل اوقون
گسل ایداقچی
گسل شادگلی
گسل خضر
گسل قیزقلعه
گسل البرز
گسل زرد کمر
گسلهای فرعی
جغرافیایی گذشته
زمین شناسی اقتصادی( Economic geology)
بخش فلزی‌
بخش غیر فلزی
باریت
گچ
نمک
زئولیت
آهک
کانیهای زینتی
گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه سمنان- گرمسار- ایوانکی- سرخه
جغرافیا و ریخت شناسی منطقة گرمسار
مناطق کوهستانی
سازندکرج
سازندکند
سازند قرمز زیرین(گنبدهای نمکی و گچی)
سازند قم
سازندقرمز بالایی
کنگلومرای هزاردره
رسوبات آبرفتی دامنة ارتفاعات و پادگانه های آبرفتی اطراف رودخانه ها
دشت کم ارتفاع
جغرافیا و ریخت شناسی منطقه سمنان
چینه شناسی
دایک ها
دیاپیرهای نمکی(   Solt Diapire)
گسل های (تکتونیک زمین شناسی ساختمانی منطقه)
گسل عطاری (ATF)
گسل دیکتاشن(DF )
گسل انزاب (AF )
گسل بشم (BF )
گسل – راندگی آبیک – شاهرود (ASF)
گسل اوریم(( OF
گسل سی یرد(SF)
گسلهای راندگی و معکوس ( گسلهای حاصل از فشردگی)
گسل گرمسار
گسلهای امتداد لغز
چین خوردگیها
گسل کوه شریفه
گسل کوه تخته رستم
گسل غرب کوه کلرز
گسل کبوتر دره
زون های تکتونیکی – رسوبی و ساختار آنها
زون البرز
ویژگی های سنگهای آذرین و دگرگونی در ناحیة سمنان
سنگها و فعالیت ماگمایی
سنگهای دگرگونی
دگرگونی منطقه ای
دگرگونی همبری
زمین شناسی اقتصادی ( Ecmomic geology )
ناحیة گرمسار
سنگ گچ (Gypsum)
سنگ آهک
گوگرد ( sulfur )
سولفات سدیم  ( solium sulfate)
پتاس
ناحیه سمنان
ماده معدنی نافلزی در ناحیه
لاتریت پرهین
فلورین
لاترین خاک نسوز تریاس پسین
زغال سنگ
ماسه سنگ کواترنری
دولومیت
کائولن
گچ
گل سرشور
نمک خوراکی
مادة معدنی فلزی
گالن
مانیتیت
ماده ساختمانی و راه سازی
آبهای معدنی
گزارش مربوط به زمین شناسی منطقه کهک
جغرافیا و ریخت شناسی
چینه شناسی
پرمین
تریاس
ژوراسیک
کرتاسه
ائوسن
اولیگوسن
اولیگوسن- میوسن
میوسن
پلیوسن- کواترنری
کواترنری
توده‌های نفوذی
دگرگونی مجاورتی در حاشیه توده‌های نفوذی
زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک
زمین‌شناسی اقتصادی
منگنز
سرب و روی
آهن
مس
مواد معدنی غیرفلزی
باریت
گچ
سنگهای تزئینی و نما
گارنت
144  تعداد صفحه:
 216000  ریال   قیمت:
2279 کد مقاله:
  WORD  نوع فرمت:
 2.74MB  حجم فایل:
بازگشت به صفحه مقالات

روشهای پرداخت هزینه مقاله :
پرداخت آنلاین
مبلغ را به شماره حساب 3141388994 بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کنید و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید
مبلغ را در کلیه ساعات شبانه روز از همه کارتهای عضو شتاب به شماره 6104337042291268 بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کرده و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید

تحقیق ها
روش تحقیق
انبارداری
کارآفرینی - کسب و کار
گزارش کارآموزی
مدیریت
حقوق-فلسفه
معمای
حسابداری و اقتصاد
مکانیک
کشاورزی
پایان نامه ها
روانشناسی
فیزیک
علوم اجتماعی
کامپیوتر
اخلاق - معارف - دینی
ادبیات
انقلاب اسلامی - دفاع مقدس
آمار
آموزشی و تربیتی
برق - الکترونیک و مخابرات
بیمه
پزشکی و تنظیم خانواده
تاریخ
جغرافیا-شهرشناسی-جهانگردی
شرکتهاو کارخانجات
شیمی
صنایع غذایی
عمران
مشاهیر
نمونه سوال
تربیت بدنی
هنر
بازاریابی
زیست
چاپ
دام و طیور
فنی و مهندسی

ورود
Username :
Password :
Forget Password

لینک
سازمان سنجش
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور

Untitled 1

کاربر گرامی :

در طی تماس های شما عزیزان در مورد اطمینان از خرید به استحضار میرسانیم که این سایت به نام شرکت انگیزه پردازان توس به شماره ثبت 37043 انجام فعالیت می نماید و طبق برنامه ریزی های انجام شده خرید شما در عرض دو ساعت به ایمیلتان ارسال میگردد و بعد از ارسال سفارش پیامکی از سایت به شماره همراه شماارسال می گردد .