روش تحقیق - دانلود مقاله، پایان نامه، پروژه آماده، مهندسی، معماری، روانشناسی، حسابداری، مدیریت، کامپیوتر-بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل

آخرین مقالات
کار آموزی کامپیوتر – جهاد کشاورزی
کار آموزی فناوری اطلاعات شرکت سروش
کار آموزی عمران-مراحل اجرایی ساختمانیک اسکلت فولادیاز شروع تا خاتمه
گزارش کار آموزی عمران-بیان مراحل مختلف اجرا
گــزارش کــارآمــوزی اجرای دیوار حائل
گــزارش کــارآمــوزی اصلاح بذر و نهال
گزارش کارآموزی مخزن آب 14000 متر مکعبی نیمه مدفون
گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)(سایت استانداری)
گزارش کارآموزی نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول
کار آموزی شرکت پاپکو

روشهای پرداخت هزینه مقاله :

۱.پرداخت آنلاین

۲.مبلغ را به شماره حساب ۳۱۴۱۳۸۸۹۹۴ بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کنید و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید .

۲- مبلغ را در کلیه ساعات شبانه روز از همه کارتهای عضو شتاب به شماره ۶۱۰۴۳۳۷۲۴۷۱۰۵۴۹۵ بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کرده و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید .


تماس با ما

علی ارشدی نژاد 09153070612

نمابر (فاکس) 05136083792

پیامک سایت 30008800440612


تحقیقات
اتاق گفتگو پیگیری لیست مقالات
مقالات   -->  روش تحقیق   -->  بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل
بررسی مقایسه ای خصیصه سلطه گری و سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل
طرح تحقیق
موضوع پژوهش
فایده و اهمیت و هدف پژوهش
فرضیه پژوهش
تعریف متغیر
طرح تحقیق
ادبیات پیشینه تحقیق
بررسی مقایسه ای خصیصة سلطه پذیری در زنان شاغل و غیر شاغل
سلطه گر کیست
سلطه پذیر کیست
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه روان تحلیلی
سلطه گری وسلطه پذیری از دیدگاه فروید
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه یونگ
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه اریک فروم
سلطه گری و سلطه پذیری از نظر راسل
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آدلر
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه هورنای
سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه ملانی کلاین
 سلطه گری و سلطه پذیری از دیدگاه آیسنگ
سلطه گری و سلطه پذیری ازدیدگاه مانس اشپربر
همرنگی و همنوایی اجتماعی و نقش آن در سلطه گری و سلطه پذیری
متابعت و فرمانبرداری و نقش آن در سلطه گری و سلطه پذیری
متابعت
همانند سازی
درونی کردن
توالی دام گستری
ضربه گیرها
نظارت
قدرت و ایدئولوژی مسلط
امنیت و مکانیزمهای روانی آن و نقش آن در سلطه گری و سلطه پذیری
شالوده زیستی پرخاشگری در دیگر گونه های جانوران
ناکامی  خشم و پرخاشگری
ترس
تعصب
خصوصیت فرد متعصب
جنسیت و نقش آن در سلطه پذیری
زنان و نقش آنان در سلطه گری
آدرنو
جولیان واتر
فستینگر  پیتون وینوکام
مرور چری و بیرن
وارلا
وینتر
هافلینگ و همکاران
میلیگرام
موری
ویلهم رایش
تحقیقات انجام شده در ایران
انتخاب نمونه
جامعه مورد بررسی
روش نمونه گیری و تعداد نمونه منتخب
مشخصات گروه نمونه منتخب
پرسشنامه
لوازم پژوهش
روش اجرای پژوهش
تصحیح و درجه بندی
اعتبار
ضرایب اعتبار
ضرایب روایی
همبستگی های متقابل
ضرایب همبستگی های متقابل کالج ایالتی پنسیلوانیا (مردان)
درجه بندی نتایج پرسشنامه تشخیصی برن رویتر
فرضیه های مورد استفاده واقع شده در این پژوهش
فرضیه های پژوهش
تست برن رویتر
نمرات آزمودنی زنان غیر شاغل در شش مقیاس تست برن رویتر
میانگین و انحراف معیار نمرات آزمودنی ها زنان شاغل در مقیاس ششگانه ست برون رویتر
میانگین و انحرف معیار نمرات آزمودنی زنان غیر شاغل در مقیاسهای شش گانه تست برن رویتر
روش تجزیه و تحلیل داده ها
آزمون T جهت مقایسه تمایل به عصبی بودن
فرضیه پژوهش
آزمون T جهت مقایسه تمایل صفت با خود بودن
فرضیه پژوهش
آزمون T جهت درونگرایی و برونگرایی گرایی زنان شاغل نسبت به زنان غیر شاغل
فرضیه پژوهش
آزمون T جهت مقایسه اندازه اعتماد به نفس زنان شاغل و غیر شاغل
فرضیه پژوهش
آزمون T جهت مقایسه اجتماعی بودن
فرضیه پژوهش
محدودیتهای پژوهش
پیشنهادات
منابع
103  تعداد صفحه:
 154500  ریال   قیمت:
3578 کد مقاله:
  WORD  نوع فرمت:
 439KB  حجم فایل:
بازگشت به صفحه مقالات

روشهای پرداخت هزینه مقاله :
پرداخت آنلاین
مبلغ را به شماره حساب 3141388994 بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کنید و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید
مبلغ را در کلیه ساعات شبانه روز از همه کارتهای عضو شتاب به شماره 6104337042291268 بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کرده و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید

تحقیق ها
روش تحقیق
انبارداری
کارآفرینی - کسب و کار
گزارش کارآموزی
مدیریت
حقوق-فلسفه
معمای
حسابداری و اقتصاد
مکانیک
کشاورزی
پایان نامه ها
روانشناسی
فیزیک
علوم اجتماعی
کامپیوتر
اخلاق - معارف - دینی
ادبیات
انقلاب اسلامی - دفاع مقدس
آمار
آموزشی و تربیتی
برق - الکترونیک و مخابرات
بیمه
پزشکی و تنظیم خانواده
تاریخ
جغرافیا-شهرشناسی-جهانگردی
شرکتهاو کارخانجات
شیمی
صنایع غذایی
عمران
مشاهیر
نمونه سوال
تربیت بدنی
هنر
بازاریابی
زیست
چاپ
دام و طیور
فنی و مهندسی

ورود
Username :
Password :
Forget Password

لینک
سازمان سنجش
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور

Untitled 1

کاربر گرامی :

در طی تماس های شما عزیزان در مورد اطمینان از خرید به استحضار میرسانیم که این سایت به نام شرکت انگیزه پردازان توس به شماره ثبت 37043 انجام فعالیت می نماید و طبق برنامه ریزی های انجام شده خرید شما در عرض دو ساعت به ایمیلتان ارسال میگردد و بعد از ارسال سفارش پیامکی از سایت به شماره همراه شماارسال می گردد .