گزارش کارآموزی - کارورزی، تحقیق، پروژه علمی، عملی، پایان نامه، مقاله اماده، چاپ، کارخانجات، شرکت ها-کارخانجات ریسندگی و بافندگی ....

آخرین مقالات
کار آموزی کامپیوتر – جهاد کشاورزی
کار آموزی فناوری اطلاعات شرکت سروش
کار آموزی عمران-مراحل اجرایی ساختمانیک اسکلت فولادیاز شروع تا خاتمه
گزارش کار آموزی عمران-بیان مراحل مختلف اجرا
گــزارش کــارآمــوزی اجرای دیوار حائل
گــزارش کــارآمــوزی اصلاح بذر و نهال
گزارش کارآموزی مخزن آب 14000 متر مکعبی نیمه مدفون
گزارش کارآموزی ساختمان اسکلت فلزی کمیته امداد امام خمینی (ره)(سایت استانداری)
گزارش کارآموزی نحوه ساخت پی و اسکلت بتنی تا پایان سقف اول
کار آموزی شرکت پاپکو

روشهای پرداخت هزینه مقاله :

۱.پرداخت آنلاین

۲.مبلغ را به شماره حساب ۳۱۴۱۳۸۸۹۹۴ بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کنید و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید .

۲- مبلغ را در کلیه ساعات شبانه روز از همه کارتهای عضو شتاب به شماره ۶۱۰۴۳۳۷۲۴۷۱۰۵۴۹۵ بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کرده و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید .


تماس با ما

علی ارشدی نژاد 09153070612

نمابر (فاکس) 05136083792

پیامک سایت 30008800440612


تحقیقات
اتاق گفتگو پیگیری لیست مقالات
مقالات   -->  گزارش کارآموزی   -->  کارخانجات ریسندگی و بافندگی ....
کارخانجات ریسندگی و بافندگی ....
اطلاعاتی دربارۀ کارخانجات ایران مرینوس
مشخصات كارخانه
قسمت ریسندگی
تولید نخ
تقسیم‌بندی اهداف در ماشین ریسندگی
سیستم سایرو
قسمت مقدماتی بافندگی
میزان فشار دما برای دستگاه اتوکلاو
دستورالعملهای اپراتوری خلاء بخار
دستگاه بوبین پیچی (Auto coner)
سرویس و نگهداری دستگاه اتوکار
دستورالعمل اپراتوری دستگاه دولا تاب
ماشین دولا تاب قدیم
دولاتاب رینگی
فاخ ماشین
چله پیچی
دستورالعمل‌های سرپرست چله پیچی
قسمت بافندگی
قسمتهای مختلف ماشین
دلایل پاره شدن نخ پود
دلایل پاره شدن نخ تار
قسمت کنترل متراژ
وظایف اپراتور قسمت کنترل متراژ
قسمت تکمیل
انواع ماشین‌های شستشو
دستگاه‌های شستشو
ظرفیت دستگاه‌های شستشو
نکات مهم در عملیات شستشو
آب شستشو
اصول کار دستگاه‌های شستشو
اجزای مختلف دستگاه شستشوی طنابی
ماشینهای شستشو با عرض باز
دستگاه طاقه باز کن
اجزای مختلف ماشین والک
کنترل میانی
دستگاه برس وبخار
دستگاه تراش
دستگاه اتو
دستگاه لندن شرینک
دستگاه دکوتایز
دستگاه سوپرفینیش
دستگاه سوپر فینیش
دستگاه خارزنی
دستگاه سنباده
کنترل نهایی
دستگاه طاقه پیچی
نشانه گذاری در طاقه
نشانه گذاری روی کارتن یا عدل
موارد قابل توجه در بسته بندی طاقه
دستگاه طاقه بازکن
دستگاه استنتر
قسمت رنگرزی
رنگینه ها در رنگرزی
رنگرزی به کمک کریر
رنگرزی در دمای بالا
مواد یکنواخت کننده
سولفات آمونیوم
دیسپرس کننده
کریر
ضد کف
ضد چروک
محافظ پشم
ماشین های رنگرزی
بیمBeem
ماشین جت
ماشین و وینچ
روش رنگرزی ملانژ
ماشین بوبین رنگ کنی
ماشین بوبین خشک کنی
ماشین کلاف رنگ کنی
قسمت کنترل کیفیت
آب زدگی
داشتن شوره فراوان
سوراخ بودن پارچه
لک رنگ آب
لک سفید
شبکه ای بودن پارچه
لک روغنی
مشخصات فیزیکی و مطابقت با استانداردها
بررسی نایکنواختی نخ
آزمون ظرافت الیاف پلی استر
آزمون گرم در متر تاپس الیاف
آزمون اندازه گیری طول متوسط الیاف
آزمون سنجش نایکنواختی تاپس الیاف
تعیین درصد رطوبت تاپس پشم
آزمون نمره نخ تک لا
آزمون سنجش یکنواختی نخ تک لا
آزمون استحکام نخ تک لا
آزمون نمره گیری نخ دو لا
آزمون تاب در متر نخ دولا
آزمون سنجش یکنواختی نخ دولا
آزمون استحکام نخ دو لا
آزمونهای پارچه
تراکم تارو پود پارچه دو سانتی متری
زاویه بازگشت چروک
کاهش وزن پارچه براثر سایش
درجه پرز دهی پارچه
تغییر ابعاد پس از غوطه وری در آب
سرکجی دو حاشیه
ثبات رنگ پارچه در مقابل شستشو
ثبات رنگ در مقابل سایش
آزمون تعیین درصد نخک
تاپس پلی استر
استاندارد های نخ
تاسیسات
روش‌هاي توليد پارچه
ماشين‌هاي بافندگي راپيري
مزاياي روش Dewas
اجزا ماشين بافندگي
كناره‌گير ماشين بافندگي
ورد در ماشين بافندگي
غلتك نخ تار (اسنو چله)
غلتك پل تار
شانه بافندگي
غلتك پل پارچه
غلتك كشيدن پارچه
سيستم هاي تشكيل دهنه دابي
نحوه سوراخ كردن كارت پانچ‌ها
دابي‌هاي مثبت و منفي
مكانيزم‌هاي كنترل نخ تار
تغذيه نخ پود با آكومولاتور
تعيين دنده پود
كنترل بر ضايعات نخهاي پود بريده شده
عمليات پودبرگردان
عيوب
تنظيم كشيدگي نخ هاي  تار
اطلاعات جانبي
رينگ
كشش در ماشين رينگ
فاصله بين غلطكها در منطقه كشش
دليل شيب‌دار بودن سطح كشش نسبت به افق
تاب نخ
قسمتهاي تشكيل دهنده مكانيزم تاب نخ در ماشين رينگ
آناليز مكانيكي تاب دادن و پيچيدن نخ در ماشين رينگ
بالن و كشيدگي ايجاد شده در نخ در مراحل ريسندگي رينگ
كشيدگي وارده به نخ بين شيطانك و بوبين
معايب نخ
اسلاب (فتيله‌داربودن نخ)
وجود نقاط نازك و كلفت در نخ
بوبين شل
شكل ناهموار ماسوره
روغني بودن نخ و ماسوره
رگه‌دار بودن نخ
ضايعات ريسندگي
پارگي نخ در رينگ
اطلاعات جانبي
رينگ Siro
مشخصات ماشينهاي رينگ
محاسبات توليد
فينيشر
اطلاعات جانبي
محاسبات فينيشر
اصول كار در ماشين‌هاي ملانژ، گيل 1، 2، 3
مشكلات و عيوب پيش‌آمده
اطلاعات جانبي
نحوه تنظيم وزن در متر فتيله
گيل
ملانژ
محاسبات ماشين ملانژ
كنترل كيفيت
روش تشخيص نوع كالا
آزمون مواد اوليه، نخ تك لا، نخ دولا
كنترل متراژ
عيب هاي مشاهده شده‌
وظايف اپراتور قسمت كنترل متراژ
چله پيچي
اطلاعات جانبي
تنظيم چله
عيوب چله حاصل از ماشين چله پيچي
چند لاكني و چند لاتابي
مقدمات نخ براي دولاتابي
تنظيمات اصلي ماشين چند لاكني
عمليات تابندگي
روش رينگ توايستر
روغن زدن به نخ در حين عمليات T.F.O
جمع شدگي نخ در اثر تاب
اهداف مقدمات بافندگي
اتو كلاو
سيكل كار براي ته بوبين هاي اتوكانر
محاسبات نازكريسي
محاسبات گيل ملانژ
محاسبات ماشين گيل باکس پاساژ اول
محاسبات ماشين گيل باکس پاساژ دوم
محاسبات ماشين گيل باکس پاساژ سوم
محاسبات ماشين فينيشر
محاسبات ماشين رينگ
محاسبات قسمت مقدمات بافندگی
190  تعداد صفحه:
 285000  ریال   قیمت:
5079 کد مقاله:
  WORD  نوع فرمت:
 15.38MB  حجم فایل:
بازگشت به صفحه مقالات

روشهای پرداخت هزینه مقاله :
پرداخت آنلاین
مبلغ را به شماره حساب 3141388994 بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کنید و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید
مبلغ را در کلیه ساعات شبانه روز از همه کارتهای عضو شتاب به شماره 6104337042291268 بانک ملت به نام علی ارشدی نژاد واریز کرده و شماره فیش را در مکان مورد نظر وارد کنید

تحقیق ها
روش تحقیق
انبارداری
کارآفرینی - کسب و کار
گزارش کارآموزی
مدیریت
حقوق-فلسفه
معمای
حسابداری و اقتصاد
مکانیک
کشاورزی
پایان نامه ها
روانشناسی
فیزیک
علوم اجتماعی
کامپیوتر
اخلاق - معارف - دینی
ادبیات
انقلاب اسلامی - دفاع مقدس
آمار
آموزشی و تربیتی
برق - الکترونیک و مخابرات
بیمه
پزشکی و تنظیم خانواده
تاریخ
جغرافیا-شهرشناسی-جهانگردی
شرکتهاو کارخانجات
شیمی
صنایع غذایی
عمران
مشاهیر
نمونه سوال
تربیت بدنی
هنر
بازاریابی
زیست
چاپ
دام و طیور
فنی و مهندسی

ورود
Username :
Password :
Forget Password

لینک
سازمان سنجش
دانشگاه آزاد
دانشگاه پیام نور

Untitled 1

کاربر گرامی :

در طی تماس های شما عزیزان در مورد اطمینان از خرید به استحضار میرسانیم که این سایت به نام شرکت انگیزه پردازان توس به شماره ثبت 37043 انجام فعالیت می نماید و طبق برنامه ریزی های انجام شده خرید شما در عرض دو ساعت به ایمیلتان ارسال میگردد و بعد از ارسال سفارش پیامکی از سایت به شماره همراه شماارسال می گردد .